Emisió radiofònica produida i dirigida per David Christoffel
amb Ester Pineda (autora de Le corps musicien, Edicions Delatour France).

PREMSA

El virtuosisme que emana d’Ester Pineda en escena està completament lligat a la profunditat del seu discurs musical. Des de les primeres notes sap guanyar-se un públic captivat per la sensibilitat de les seves interpretacions i per l’ excepcional qualitat de so que defineix els grans pianistes.

– ANDRÉ PEREYGNE (Nice Matin)