Recerca

El seu compromís amb l’ensenyament l’ha portat cap a la recerca doctoral en neuropsicologia cognitiva de la musica interessant-se per l’activitat cerebral de la interpretació musical. Aquesta recerca aborda la importància d’identificar i d’analitzar els processos cognitius lligats a l’audició interior i llur relació amb el gest musical per tal de veure com aquests elements poden optimitzar diferents situacions d’aprenentatge-ensenyament instrumental.

LABORATOIRES D’AFFILIATION

PUBLICACIONS

Le Corps Musicien: vers une méthode sensorielle de l’interprétation pianistique

(edicions Delatour France)

Especialitzada en neuropsicologia musical, Ester Pineda aprofundeix l’impacte de la pràctica musical sobre l’activitat cerebral. Aquesta obra tripartida subratlla el rol del cos en l’aprenentatge de la musica gràcies als descobriments de les ciències cognitives. L’autora aconsegueix establir una « correlació entre la consciencia corporal i la pròpia qualitat al tocar », arribant a redefinir la relació amb l’obra musical, amb  la transmissió (cf. esquema descriptiu de la transmissió musical, p. 116) i de l’ensenyament. Un pas més cap a una introspectiva amb coneixement de causa del « cos musical »

Édith Weber© L’ÉDUCATION MUSICALE 2019