Ensenyament

PROFESSORA TITULAR DE PIANO

Conservatoire Jean-Philippe Rameau

Des del 2004, Ester Pineda exerceix com a professora de piano i musica de cambra al Conservatoire Jean-Philippe Rameau de la Ville de Paris. Paralelament a la seva tasca docent, és membre del consell pedagògic i ha impulsat la innovació del sistema d’avaluació.

 

Master de Transmission et Médiation Culturelle per l’Université Paris 8, Ester dedica una part de la seva activitat professional a la concepció de propostes artístiques en el marc de projectes interculturals a nivell nacional, europeu o internacional.

 

Conservatoire Jean Philippe Rameau

3 ter rue Mabillon

75006 Paris

 

  • Tél : +33 (0)1 55 42 76 20

ALTRES FORMACIONS

Optimizar l’enseynament musical sota la perspectiva de les ciènces cognitives

 

A la intersecció de la musicologia, de qüestions d’ensenyament-aprenentatge i de la neuropsicologia cognitiva de la musica, Ester Pineda dispensa formacions a instituts superiors de formació artística especialitzada i a xarxes de conservatoris.

MÒDULS DE FORMACIÓ PERMANENT

Responsable de la formació Kodály 2022

 

SEMINARIS D’ESTUDI, COL·LOQUIS…

La jornada d’estudi Musica i Cognitió va tenir lloc el passat 16 de novembre a la Maison de la Recherche (Sorbonne Université). Aquest esdevenient internacional va reunir investigadors francesos i estrangers per tal d’oferir un ampli panorama sobre aquesta temàtica complexe de manera pluridisciplinaria.